Web

Apa Maksud CMS Dan Fungsinya

Sistem pengurusan kandungan (Content Management System) yang sering disingkat sebagai CMS, adalah perisian yang membantu pengguna membuat, mengurus, dan mengubah suai kandungan di laman web tanpa memerlukan pengetahuan teknikal khusus. Meskipun anda tidak…
Email

Outlook.com E-mail Terbaru Dari Microsoft

PenggunalamaHotmail,MSN danlain-laine-melperkhidmatan Microsoftakanmula perasanperubahan besar.Apabilamereka mendaftar masukuntuk memeriksamesej, merekaakandibawakepada…
Media-Sosial

76 juta Akaun Palsu Di Facebook

Facebook merupakan Halaman sosial yang terbesar malah pada akhir tahun lepas FB telah mengumumkan jumlah penggunanya yang menjangkau 1.06 bilion. boleh dikatakan hampir semua orang yang kita kenali mempunyai akaun FB. Penggunanya dari lapisan umur tidak kira ahli politik…